Vitajte!

Vítame Vás na stránkach spoločnosti CT Martin s.r.o.

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v odbore rádiodiagnostika. Vykonávame CT vyšetrnia a MR vyšetrenia. Na CT a MR pracovisku využívame v plnej miere invenčnosť zobrazovacích postupov pre čo najpresnejšiu diagnostiku. Sme tím profesionálov, ktorý podáva vždy ten najvyšší výkon.

UPOZORNENIE!

Nevstupujte do priestorov CT Martin s. r. o. , ani do čakárne

  • ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z krajín, kde sa vyskytuje nákaza novým koronavírusom a máte príznaky infekcie dýchacích ciest a chrípky
  • ak ste boli v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom

Platí ZÁKAZ vstupu všetkým pacientom do priestorov zdravotníckeho zariadenia CT Martin s. r. o. bez ochrannej pomôcky – rúška.

Ďakujeme za pochopenie.

Kolektív CT Martin s. r. o. 

O nás

Spoločnosť CT Martin s.r.o. bola založená v roku 2007. Na konci toho roka bol v priestoroch CT pracoviska inštalovaný 16 slice CT prístroj Ingenia od spoločnosti Philips, na ktorom sme zahájili prevádzku vo februári 2008. Štandardné vyšetrenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy, muskuloskeletálneho systému, angiografie, enterografie, kolonografie a lokalizačné CT pre účely rádioterapie sme na tomto prístroji vykonávali do roku 2014. V auguste toho roku prebehla výmena CT a bol inštalovaný nový prístroj CT Ingenuity Core 128 od spoločnosti Philips. Okrem vyššie spomínaných vyšetrení na novom prístroji vykonávame celotelové angiografie a virtuálne kolonografie, vrátane enterografií a vyšetrení žalúdka v hypotónii pomocou nového softvérového vybavenia s vyhodnocovaním na dedikovanej pracovnej stanici IntelliSpace Portal.

V roku 2009 bola spoločnosť CT Martin s.r.o. rozšírená o pracovisko magnetickej rezonancie. Po rekonštrukcii priestorov bol v auguste toho roku inštalovaný ako prvý na Slovensku 1,5T MR prístroj Achieva Nova Dual. Softvérové vybavenie nám umožňovalo realizovať okrem štandardných vyšetrení hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy, muskuloskeletálneho systému, celotelových angiografií aj špeciálne vyšetrenia, ako bola MR kardiografia s funkčným a morfologickým zobrazením srdca, funkčné MR mozgu s vizuálnou a motorickou stimuláciou, traktografie, difúzie a perfúzie mozgu a difúzne celotelové zobrazenie. V roku 2018 bol inštalovaný na MR pracovisku nový prístroj – 3T MR Spectra od spoločnosti Siemens s najnovším softvérovým vybavením inštalovaným ako prvé na svete s vyhodnocovaním obrazovej dokumentácie na pracovnej stanici SyngoVia.