MR

Magnetická rezonancia

Naše pracovisko disponuje 3T MR prístrojom Spectra Siemens s najnovším softvérovým vybavením inštalovaným u nás ako prvé na svete, ktoré bolo realizované na prelome júla a augusta roku 2018. Novým MR prístrojom sme nahradili pôvodné zariadenie 1,5T MR Achieva Nova Dual od spoločnosti Philips, ktoré sme používali od roku 2009.

Vykonávame vyšetrenia pre neurologické, neurochirurgické, chirurgické, internistické, ortopedické a pediatrické indikácie. Realizujeme všetky štandardné diagnostické zobrazenia orgánov v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy, muskuloskeletálneho systému s možnosťou použitia rozšírených sofistikovaných aplikácií pre neurologické, chirurgické a ortopedické MR diagnostiky, natívne a postkontrastné angiografie a perfúzie, vrátane natívneho vyšetrenia renálnych tepien, ďalej traktografie,  difúzie a vyšetrenie prsníkov.