CT

Počítačová tomografia

Po výmene pôvodného 16 slice CT Ingenia od spoločnosti Philips za nové 128 slice CT Ingenuity Philips v roku 2014 vykonávame všetky štandardné celotelové vyšetrenia, angiografie hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy a končatín, enterografie, virtuálne kolonografie a vyšetrenia žalúdka v hypotónii.

Pre radiačnú onkológiu zabezpečujeme lokalizačné CT pred rádioterapiou. V prípade potreby suplujeme CT vyšetrenia akútnych pacientov pre oddelenie pohotovostného príjmu, traumatológiu a ostatných kliník Univerzitnej nemocnice Martin.